Fakta om vindkraft

Vad är vindkraft?

Vindkraft är den typ av energikälla som producerar energi med hjälp av vinden. Vindkraftverk kan oftast synas till på åkrar och stora fält och är uppbyggda av ett högt torn med rotorblad på toppen.

Hur fungerar vindkraft?

Genom blåst och vind kan ett vindkraftverk omvandla rörelseenergi till el. Detta sker genom att ett vindkraftverks rotorblad snurrar tack vare den kraft som vinden för mer sig. Rotorbladen är i sin tur kopplade till en generator som sedermera skapar elektricitet genom dess rörelse.

För att vindkraft skall fungera så som önskat krävs märkbar vind. Vid lätta vindpustar finns inte tillräcklig kraft för att ett vindkraftverk ska kunna producera elektricitet. Det är under så kallad märkvind (10–14 m/s) som ett vindkraftverk fungerar optimalt och producerar som mest energi och därmed elektricitet.

Blåser det för mycket krävs det att vindkraftverk stängs ned för att de inte skall överbelastas vilket kan leda till en olycka.

Spana in videon nedan för att se hur vindkraft och vindkraftverk fungerar.

Vindkraft – För- och nackdelar

Läs mer om de främsta fördelarna och nackdelarna som medföljer vid utvinning av energi från vindkraft.

Fördelar med vindkraft

  • Vindkraft är en förnybar energikälla och därmed oändlig.
  • Inga farliga utsläpp som påverkar vårt klimat.
  • Det är gratis att ”fånga in vinden” för att producera el.
  • Att bygga upp vindkraftverk påverkar inte miljön märkbart där den byggs.

Nackdelar med vindkraft

  • Vindkraft kan endast producera energi då det blåser.
  • Vindkraft är av den anledningen beroende utav andra energikällor då det inte förekommer vind.
  • Vindkraft tar plats, skuggar vissa områden och för ifrån sig ljud.