Fakta om vattenkraft

Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är den typ av energi som vi utvinner från kraften i olika vatten och hav, världen över. För att utvinna energi ur vattenkraft tar vi hjälp av vattenkraftverk. Ett vattenkraftverk är en typ av anläggning som förvandlar vattenkraft till förnybar energi.

Spana in listan över vattenkraftverk i Sverige.

Hur fungerar vattenkraft?

Strömmar kan bland annat bildas av sig självt i vattendrag, vattenfall eller uppstå i världshaven genom exempelvis temperaturkollisioner. Det är genom strömt vatten som leds in i så kallade vattenturbiner i ett vattenkraftverk som vi lyckas utvinna energi. Tack vare genomströmmande vatten sätts vattenturbinerna i snurrning vilket i sin tur driver den generator som omvandlar vattnets energi till elektricitet.

I Sverige har vi relativt många vattendrag med bra fallhöjd, vilket passar utmärkt för placering av vattenkraftverk då det bland annat är fallhöjden som bestämmer hur stor mängd elektricitet som kan produceras.

Vattenkraft – För- och nackdelar

Nedan listar vi de mest utmärkande fördelarna och nackdelarna med vattenkraft.

Fördelar med vattenkraft

  • Vattenkraft är en förnybar energikälla.
  • Väldigt liten miljöpåverkan i brist på klimatpåverkande utsläpp.
  • För att utvinna energi ur vattenkraft kan man lagra vatten för att sedan släppa ut det då man är i behov av elproduktion.
  • Vatten finns det gott om och det är inget som kommer ta slut, dessutom är det gratis.

Nackdelar med vattenkraft

  • Negativ miljöpåverkan kan ske vid uppbyggnad av ett vattenkraftverk.
  • Den naturliga miljön påverkas vid uppbyggnad av ett vattenkraftverk – något som påverkas djur- och växtliv i området.

naturskyddsforeningen.se kan du läsa mer om hur vi kan förbättra svensk vattenkraft.