Olika energikällor

På goranpettersson.se är vi intresserade av miljö, klimat och natur med fokus på energikällor. Här hittar du därför allt du kan tänkas vilja veta om olika energikällor.

Läs mer

Vad är energikällor?

En energikälla är en form av källa som producerar energi på ett eller annat sätt och från vart vi kan använda och återvinna denna energi direkt eller genom en omvandlingsprocess. En energikälla utvinner på olika sätt sin energi ur naturen.

Vilka energikällor finns det?

Det finns både förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De energikällorna som faller under förnybara energikällor är bland annat:

En energikälla som istället faller som en icke förnybar energikälla är kärnkraft.

Vilka energikällor använder vi i Sverige?

De energikällor som vi använder oss utav i Sverige är ovan nämnda energikällor, d.v.s. solenergi, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft där de två sistnämnda står för ca 80 % av Sveriges totala elproduktion.