Fakta om kärnkraft

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft är en icke förnybar energikälla, som har varit en av de vanligaste energikällorna i Sverige. Det har dock minskat i landet de senaste åren på grund av dess miljöpåverkan, samtidigt som det på många platser världen över bara ökar. På natuskyddsforeningen.se kan du läsa mer om kärnkraftens framtid i Sverige.

Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraft producerar elektricitet med hjälp av kärnkraftverk som är bestående av reaktorer. I reaktorerna klyvs atomer som är fyllda av mängder med energi i form av värme. Värmen används i sin tur för att koka upp vatten för att bilda ånga som sedan sätter turbinen i kärnkraftverket i rotation. På så vis omvandlas värmeenergin till rörelseenergi som sedermera blir till elektricitet med hjälp av en generator.

Kärnkraftverk – För- och nackdelar

Frågan om kärnkraftverk i Sverige har vart het i många år nu. Mycket beroende på delade meningar om hur kärnkraftverket påverkar vår natur, om fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

Fördelar med kärnkraftverk

  • Kärnkraftverk har ytterst litet koldioxidutsläpp vilket inte påverkar växthuseffekten negativt.
  • Genom kärnkraftverk kan man producera elektricitet oavsett väderförhållanden.

Nackdelar med kärnkraftverk

  • Uranbrytning som krävs för ett kärnkraftverks produktion är miljöfarligt.
  • Kärnkraftverk utgör stora risker vid potentiella olyckar. Tjernobylolyckan är det nog ingen som undgått. På nyteknik.se kan du läsa mer om Tjernobylolyckan.