Fakta om solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är den typ av energi som vi utvinner från solens strålar. Vi har solenergi att tacka för liv på denna planet – och då den är en miljövänlig och förnybar energikälla så har vi en oändlig tillgång till solenergi. Genom solenergi kan vi producera elektricitet och värme med hjälp av solceller/solpaneler.

Solenergi – För- och nackdelar

Solenergi kommer inte bara med fördelar utan bär tyvärr med sig nackdelar, likt andra energikällor. Nedan listas de främsta fördelarna och nackdelarna med solenergi:

Solceller – fakta

Solceller, eller solpanel, kallas den typ av anordning som installeras med syfte om att utvinna energi ur solens strålar genom att förvandla ljus till el. Solceller sitter placerade i så kallade solpaneler, allra oftast på hustak, men i vissa fall även på åkermarken och andra områden. Solceller fungerar både i kalla och varma klimat, så länge solen lyser. Obs! Allt för varma klimat kan medföra energiläckage för solcellerna.

Hur fungerar solceller?

Solceller fungerar på så sätt att då solljuset når cellerna skapas en typ av elektrisk spänning mellan ovan- och undersida av solcellerna. Detta innebär att ovansidan laddas negativt och undersidan laddas positivt vilket resulterar i strömbildning (likström).